Vítejte na našich webových stránkách

Tyto stránky vznikly jako výsledek spolupráce obecně prospěšné společnosti Úhlava a Úřadu pro výživu, zemědělství a lesnictví Cham (SRN) a jsou určeny těm, kteří hledají kulinářské a turistické zážitky spojené se zemědělstvím a venkovem na území Plzeňského kraje a sousedního bavorského okresu Cham.

Naleznete zde přehled podniků – většinou zemědělských farem a řemeslníků – které nabízejí pro své návštěvníky širokou škálu produktů a také zážitkových aktivit. Můžete u nich ochutnat regionální pokrmy a také si vyzkoušet různé aktivity spojené se životem na venkově (na koni už jste možná někdy jeli, ale už jste někdy například dojili mléko?).

V záložce výukové programy je přehled výukových a zážitkových programů pro školní třídy, skupiny dětí, ale i pro dospělé či seniory.

Na stránce dále naleznete naše dosavadní publikace, které se zabývají prodejem ze dvora, zážitkovou turistikou a dalšími aktivitami spojenými se životem na venkově a zemědělstvím. Publikace jsou k dispozici ke stažení v elektronické formě.

Obecně prospěšná společnost Úhlava a Úřad pro výživu, zemědělství a lesnictví v Chamu spolupracují již od roku 2005. Jejich spolupráce byla podpořena dotací z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013 (projekty „Zážitková turistika na venkově“ a „Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek“) a z programu Evropské územní spolupráce - projekt Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí.