katalog
katalog
vyuka
recepty
Prodej ze dvora
Konverzační příručka
Slovník (nejen) pro farmáře ČJ-NJ, NJ-ČJ
 
Poznejvenkov.uhlava.cz » Výukové programy  » detail informace

Farma včera a dnes
Úhlava, o.p.s., Plánická 174, 33901  Klatovy , telefon: 376 311 745 , info@uhlava.cz

V rámci programu bude představena farma v historických souvislostech, ale i v moderním pojetí současného prosperujícího podniku. Účastníci programu se v úvodu seznámí s chodem ekologické farmy vč. rozdílu mezi ekologickým a konvenčním způsobem hospodaření. Vyzkouší si také problematikou získávání a zpracování některých zemědělských komodit, například mléka, vč. praktické ukázky dojení, stloukání másla a také zpracování obilného zrna na mouku s následným pečením chleba. Poznají jednotlivé druhy obilí a jejich vhodnost pro přípravu různých druhů potravin. Zorientují se také v problematice označování potravinářských výrobků (značky Klasa, Regionální potravina, Biopotravina, Český výrobek…).

Časová náročnost: 3 – 3,5 hod.

Doporučený počet účastníků 30

Harmonogram

9:00 - 9:30 Přivítání a představení farmy
9:30 -12:00 Obilí, jeho získávání a zpracování
10:30 - 11:30 Získávání a zpracování mléka
11:30 -13:00 Doplňkové aktivity: bio-nebio (značení biopotravin, chuťové rozdíly mezi potravinami v bio kvalitě a potravinami pocházejícími z konvečního zemědělství), praktické ukázky péče o hospodářská zvířata (koně)

 
© 2023  Úhlava, o.p.s.
Poslední aktualizace: 13.10.2023 15:53

Úhlava o.p.s. - poznejvenkov.uhlava.cz