Katalog Průvodce regionálními produkty

Pokud patříte mezi spotřebitele preferující nákup kvalitních výrobků s jasným původem, tak právě pro Vás jsme připravili přehled cca 70 regionálních producentů z oblasti Pošumaví a Bavorského lesa, kteří přímo na farmách a v obchůdcích nabízejí širokou škálu svých výrobků nebo výrobků od svých kolegů z okolí.
Doufáme, že zde naleznete inspiraci a vydáte se nejen za nákupem vynikajících regionálních potravin a řemeslných výrobků, ale i za lidmi, kteří žijí v našem sousedství a svojí každodenní činností utvářejí a ovlivňují místní krajinu a ráz života v příhraničí.

Katalog vychází v rámci projektu „Udržitelný venkov v česko-bavorském příhraničí“, který je realizován obecně prospěšnou společností Úhlava a Úřadem pro výživu, zemědělství a lesnictví v Chamu. Projekt si klade za cíl podporu a propagaci regionálních producentů a života na venkově.

Na projektu se podíleli i další partneři, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat za přínosnou spolupráci a rozvoj příhraniční oblasti Pošumaví - MAS Pošumaví, MAS Aktivios, MAS Sv. Jana z Nepomuku, MAS Radbuza, MAS Cham a Turistické informační centrum Cham.

Katalog ke stažení zde.